Bluecity Circular Challenge 2018

Zes bedrijven en overheidsinstanties. Zes groepen van Young Professionals en studenten. Zes pitches. En er kwam één winnaar uit de bus: Hoogheemraadschap Delfland. Hun uitdaging: het sluiten van de waterkringloop. De vier studenten sloegen met hun drab-cement-tegel twee spreekwoordelijke vliegen in één klap. De overwegend vrouwelijke groep studenten maakte een tegel van de reststroom van Hoogheemraadschap Delfland. Deze reststroom bestond voornamelijk uit drab dat uit sloten gevist wordt. De studenten mixten deze drab (voornamelijk bestaande uit modder) met cement en ontwikkelde een waterdoorlatende tegel. Daarmee wordt niet alleen het drab gebruikt om een waardevol product te maken, ook de wateroverlast in Rotterdam (en andere Nederlandse steden) wordt opgelost. Een terechte winnaar dus! Maar ook het team van Forbo heeft dankzij de challenge de mogelijkheid gekregen hun product het komende jaar in opdracht van Forbo verder te mogen ontwikkelen. De oplossing voor de AVR, een vervanging van turf door bioafval, heeft geleidt tot een voorstel voor een promotieonderzoek waarin de Wageningen Universiteit en de AVR samen verder werken.

Naast de door het BlueCity Lab gegroeide #CircularChallengeCup wint dit team €5000 om hun circular businesscase uit te werken, plus een werkplek in BlueCity voor hun kersverse circulaire startup!

Challenges

Hoogheemraadschap Delfland

Om ervoor te zorgen dat jij altijd kan douchen, water kan gebruiken om mee te koken of ergens anders voor te gebruiken is het heel belangrijk dat het water altijd kan blijven stromen. Hoe? Dat gebeurd door het baggeren van de waterwegen. Het baggeren is het weghalen van de bovenste laag slik, modder en plantaardige resten. Maar wat doe je vervolgens met die bagger? Dat vroeg Hoogheemraadschap Delfland zich ook af. Want nu moet voor het vervoer en afvoeren van de bagger net zoveel worden betaald als voor het baggeren zelf.

Woonstad Rotterdam

Woonstad Rotterdam ziet potentie in de circulaire economie, maar staat zelf nog aan de vooravond hiervan. Om deze reden zoekt de woningcorporatie een vernieuwende, circulaire oplossing voor de reststroom Trespa met de hoop zo geïnspireerd te raken met het oog op andere circulaire toepassingen.

Forbo Flooring Systems

Aangezien Forbo graag van bewustzijn naar actie gaat en één van de voorlopers in haar branche binnen circulaire economie wil blijven, zoeken zij een manier om de het gebruikte Marmoleum, de reststroom, te hergebruiken.

Gemeente Rotterdam

Heb je wel eens jouw tapijt of matras naar een milieupark gebracht? Wie weet is dit dan nu onderdeel van de reststroom van gemeente Rotterdam. De eerste reststroom, tapijt, bestaat uit verschillende soorten tapijt waarvan de grondstoffen verschillen maar grotendeels waardevol zijn. Momenteel wordt het droge zowel als het natte tapijt gescheiden om deels hergebruikt te worden voor bijvoorbeeld de productie van autostoelen. Helaas wordt het overige gedeelte verbrand. In tegenstelling tot tapijt wordt de tweede reststroom, natte matrassen, volledig verbrand aangezien het niet mogelijk is om deze op te slaan.Gemeente Rotterdam wil toewerken naar een stad zonder afval en zoekt daarom een circulaire en vernieuwende oplossing voor de verwerking van het tapijt of de natte matrassen. Maar dan wel op z’n Rotterdams; met lef én met elkaar.

AVR

Een deel van het restafval bestaat uit vervuilde organische natte fractie: oftewel GFT/E-afval uit de grijze zak. Dit is een zeer gevarieerde reststroom, bestaande uit bijvoorbeeld overblijfselen van jouw pastamaaltijd, aardappel- en appelschillen, koffieprut, theezakjes en resten kaas. Eenmaal in
jouw grijze zak is het vermengd met andere afval, zoals tissues en plastics. Dit materiaal wordt
organisch natte fractie, ONF, genoemd. Momenteel wordt deze reststroom niet gescheiden van het andere afval. AVR acht ditwel mogelijk in de toekomst bijvoorbeeld als extra stap in hun nieuwe scheidingsinstallatie voor het huishoudelijk restafval.

Sustainable Insurance

Als jouw auto totalloss is verklaard, mag de auto niet meer worden hersteld, maar moet deze worden verwerkt. Daarom wordt de auto verkocht en vervolgens gesloopt. Dit gebeurt jaarlijksmet maar liefst één op de 35 auto’s en dat is met het grote Nederlandse wagenpark een enorme hoeveelheid materiaal. Gelukkig wordt dit materiaal grotendeels gerecycled, maar wat er nog nauwelijks gebeurt is dat er nieuwe hoogwaardige producten worden gemaakt van oude auto’s. En eigenlijk is dat vreemd, want alle grondstoffen voor een prachtig nieuw circulair product zijn in de auto aanwezig. Van metaal tot nylon, van rubber tot glas. De totalloss auto is een goudmijn voor de circulaire economie. En daarom heeft SustainableInsurance aan hun team gevraagd om te kijken welke kansen zij zien om een hoogwaardig product te maken uit een total loss verklaarde auto.

Sign up for the Circular Challenge

↓ fill out the form below ↓

Thank you! Your submission has been received and we will get back to you as soon as possible.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Meedoen als partner

De Circular Challenge is een accelerator-programma dat zich richt op het creëren van waardevolle producten uit bedrijfsafval, met een parallelle focus op een valide business model achter de opgeleverde prototypes.

De challenge duurt ongeveer 6 weken. Tijdens deze pressure cooker periode zullen teams – bestaande uit junior experts met multidisciplinaire achtergronden, van bedrijfsontwikkeling tot chemische technologie tot productontwerp – een haalbare bedrijfscase voor die afvalstromen ontwerpen, ontwikkelen en prototypen, waardoor afval in waarde wordt omgezet voor de partners. Voorbeelden van partners eerder die hebben deelgenomen zijn PwC, Sodexo, Gemeente Rotterdam, Gemeente Amsterdam Havenbedrijf Rotterdam, Woonstad, Achmea, Nationale Nederlanden, Waternet, Eigen Haard en Forbo.

Ervaring van deze partners uit de vorige vier edities leert dat deelname aan de Circular Challenge verschillende voordelen biedt:
• Tijdens de challenge komt uw bedrijf in contact met veelbelovende jonge high potentials.
• Gezamenlijk staan jullie aan de wieg van kansrijke startups en veelbelovende innovaties. Die zijn vaak economisch interessant voor uw en bijzonder mediageniek.
• De Challenge creëert intern draagvlak voor de circulaire economie en zorgt extern voor PR, bijvoorbeeld naar klanten.
• Bovendien zien we soms mooie en zelfs onverwachte connecties plaatsvinden met andere partners of potentiële afnemers/partners in de keten.

De Circular Challenge biedt u de kans om kennis te maken met de circulaire economie van de toekomst. Door binnen zes weken een product te ontwikkelen bewijzen ambitieuze studenten en young professionals dat het begrip afval bij het vuilnis kan. Wij zorgen dat het beste idee wordt doorontwikkeld tot een zelfstandige startup. De challenge wordt begeleid door circulaire pioniers, designers en financieel experts.

Meedoen? Mail met pieter@circularchallenge.nl.

Partners of this Circular Challenge