BlueCity Circular Challenge - October 2021


This edition will run from 27 October - 15 December 2021

The BlueCity Circular Challenge offers you the opportunity to join the circular economy. We challenge you to develop a circular business case and a tangible proof of concept within six weeks. During these six weeks you will be guided by circular frontrunners, designers and financial experts. You will work in a small, multidisciplinary team of high potentials and get the opportunity to transform a waste stream into a circular product for one of our participating companies. The most promising teams are guided towards a setting up a real startup.

What’s in it for you?


The BlueCity Circular Challenge offers you a great experience and a serious network in the circular economy. Furthermore, you’ll be given the opportunity to develop your circular business case in a real life startup. In addition you’ll be able to make a name for yourself. In the past, the products designed during the BlueCity Circular Challenge have been presented at the Dutch Design Week, the International Water Week and the salon del Mobile in Milan. Lastly, a way to socialize with like minded people – Corona proof style!

Participating companies and their waste streams

1. Nationale Nederlanden x Renewi EcoSmart with paper towels
2. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier with wooden sheet pile planks
3. ReShare Store (Leger des Heils) x WE Fashion with clothing
4. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden with digestate
5. Waterschap Rijn en IJssel with kaumera extraction installation sludge
6. Waterschap Hollandse Delta with grass clippings

Practicalities


Everyone is welcome to participate, your educational background or age does not matter!

This edition will run from 27 October - 15 December 2021

The challenge will take approximately 16 hours of your time on a weekly basis.

Meetings, lectures and workshops are on 27 October, 5 November, 15 November, 26 November, 3 December and 15 December

You enroll individually and when you’re selected we will discuss which of the teams suits you best.

COVID-19 protocol


BlueCity and its partners are committed to the health and safety of all participants, organizers and other stakeholders. A limited amount of smaller and carefully curated sessions will take place offline. These sessions are organized according to the Dutch Government and RIVM guidelines. Any developments around the Coronavirus and the guidelines are closely monitored and adequate measures (adjustments or cancellation) will be taken if the circumstances so require.

So enroll now by filling out the form below!


Sign up for the Circular Challenge

↓ fill out the form below ↓

Thank you! Your submission has been received and we will get back to you as soon as possible.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Meedoen als partner

De Circular Challenge is een accelerator-programma dat zich richt op het creëren van waardevolle producten uit bedrijfsafval, met een parallelle focus op een valide business model achter de opgeleverde prototypes.

De challenge duurt ongeveer 6 weken. Tijdens deze pressure cooker periode zullen teams – bestaande uit junior experts met multidisciplinaire achtergronden, van bedrijfsontwikkeling tot chemische technologie tot productontwerp – een haalbare bedrijfscase voor die afvalstromen ontwerpen, ontwikkelen en prototypen, waardoor afval in waarde wordt omgezet voor de partners. Voorbeelden van partners eerder die hebben deelgenomen zijn PwC, Sodexo, Gemeente Rotterdam, Gemeente Amsterdam Havenbedrijf Rotterdam, Woonstad, Achmea, Nationale Nederlanden, Waternet, Eigen Haard en Forbo.

Ervaring van deze partners uit de vorige vier edities leert dat deelname aan de Circular Challenge verschillende voordelen biedt:
• Tijdens de challenge komt uw bedrijf in contact met veelbelovende jonge high potentials.
• Gezamenlijk staan jullie aan de wieg van kansrijke startups en veelbelovende innovaties. Die zijn vaak economisch interessant voor uw en bijzonder mediageniek.
• De Challenge creëert intern draagvlak voor de circulaire economie en zorgt extern voor PR, bijvoorbeeld naar klanten.
• Bovendien zien we soms mooie en zelfs onverwachte connecties plaatsvinden met andere partners of potentiële afnemers/partners in de keten.

De Circular Challenge biedt u de kans om kennis te maken met de circulaire economie van de toekomst. Door binnen zes weken een product te ontwikkelen bewijzen ambitieuze studenten en young professionals dat het begrip afval bij het vuilnis kan. Wij zorgen dat het beste idee wordt doorontwikkeld tot een zelfstandige startup. De challenge wordt begeleid door circulaire pioniers, designers en financieel experts.

Meedoen? Mail met pieter@circularchallenge.nl.

Partners of this Circular Challenge