Circular Challenge 2015

Zeven teams van gedreven high potentials, waaronder HvA studenten, zijn aan de slag gegaan met circulaire economie-vraagstukken van de gemeente Amsterdam, Waternet, Alliander en Afval Energie Bedrijf. Tijdens een inspirerende sessie op de Ceuvel zijn de ideeën door de teams gepresenteerd. Van een designstoel van maai-afval tot het gebruik van mest- en keukenafval voor de productie van meelwormen om als dierenvoedsel te gebruiken. De studenten hebben de aanwezigen getrakteerd op frisse ideeën voor een toekomstig circulair Amsterdam. De winnaar, Mokum Made, is doorgestart als Planq products en nu een succesvolle scale up met klanten als KLM, Tommy Hilfiger en ABN AMRO.

De challenges

Waternet

Maak van maaiafval een product dat minder kost dan het composteren van het maaiafval.

AEB Amsterdam & Artis

Maak een installatie waarbij de ontlasting van de dieren en eventueel het organisch keukenafval wordt gebruikt als grondstof voor het kweken van wormen, die weer kunnen dienen als voedsel voor de dieren. Extra punten als de installatie ook kan worden gebruikt voor educatie.

Gemeente Amsterdam:

Bedenk hoe bewoners in de nog te bouwen wijk Buiksloterham circulaire toepassingen kunnen integreren in hun dagelijks leven.

Amsterdam Smart City

Zorg dat lokale productieketens die lokaal maaltijden bereiden en verkopen via het platform Wetailers zo worden ingericht dat ze ook zo circulair mogelijk worden.

Sign up for the Circular Challenge

↓ fill out the form below ↓

Thank you! Your submission has been received and we will get back to you as soon as possible.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Meedoen als partner

De Circular Challenge is een accelerator-programma dat zich richt op het creëren van waardevolle producten uit bedrijfsafval, met een parallelle focus op een valide business model achter de opgeleverde prototypes.

De challenge duurt ongeveer 6 weken. Tijdens deze pressure cooker periode zullen teams – bestaande uit junior experts met multidisciplinaire achtergronden, van bedrijfsontwikkeling tot chemische technologie tot productontwerp – een haalbare bedrijfscase voor die afvalstromen ontwerpen, ontwikkelen en prototypen, waardoor afval in waarde wordt omgezet voor de partners. Voorbeelden van partners eerder die hebben deelgenomen zijn PwC, Sodexo, Gemeente Rotterdam, Gemeente Amsterdam Havenbedrijf Rotterdam, Woonstad, Achmea, Nationale Nederlanden, Waternet, Eigen Haard en Forbo.

Ervaring van deze partners uit de vorige vier edities leert dat deelname aan de Circular Challenge verschillende voordelen biedt:
• Tijdens de challenge komt uw bedrijf in contact met veelbelovende jonge high potentials.
• Gezamenlijk staan jullie aan de wieg van kansrijke startups en veelbelovende innovaties. Die zijn vaak economisch interessant voor uw en bijzonder mediageniek.
• De Challenge creëert intern draagvlak voor de circulaire economie en zorgt extern voor PR, bijvoorbeeld naar klanten.
• Bovendien zien we soms mooie en zelfs onverwachte connecties plaatsvinden met andere partners of potentiële afnemers/partners in de keten.

De Circular Challenge biedt u de kans om kennis te maken met de circulaire economie van de toekomst. Door binnen zes weken een product te ontwikkelen bewijzen ambitieuze studenten en young professionals dat het begrip afval bij het vuilnis kan. Wij zorgen dat het beste idee wordt doorontwikkeld tot een zelfstandige startup. De challenge wordt begeleid door circulaire pioniers, designers en financieel experts.

Meedoen? Mail met pieter@circularchallenge.nl.

Partners of this Circular Challenge