Circular Challenge 2016

Tijdens deze challenge, die op verschillende plekken in Amsterdam plaatsvond zijn vier teams van studenten verder gegaan met innovatieve oplossing die tot groot enthousiasme konden leiden. De oplossingen varieerden van een sloophouten keuken tot een draad gemaakt uit cellulose. De teams in deze challenge hebben de standaard gezet voor de volgende circulaire challenges door innovativiteit te koppelen aan een goed doortimmerd businessplan.

De challenges

Woningbouwcoöperatie Eigen Haard

Kies uit de lijst van restmaterialen die vrijkomen bij het renoveren van woningen voor huurders een materiaal dat je omzet in:
• Een product voor de markt,
• Een concreet product dat door Eigen Haard kan worden gebruikt als een nieuw basisproduct voor haar woningen (bonuspunten).

AEB Amsterdam:

Verwerk de natte papierstroom (nat karton, natte kranten etc.) van AEB Amsterdam tot een:  
• Bruikbare grondstof of basismateriaal,
• Een concreet product dat door AEB Amsterdam gebruikt kan worden (bonuspunten).

Gemeente Amsterdam & Amsterdam Arena

Zorg ervoor dat op 1 januari 2017 ingezamelde PET (Polyethyleentereftalaat, bijvoorbeeld van de bekende flesjes) lokaal kan worden omgezet naar:
• Naar producten,
• Naar een concreet relatiegeschenk dat zowel door de gemeente Amsterdam als door de Amsterdam Arena kan worden gebruikt (bonuspunten).

Sign up for the Circular Challenge

↓ fill out the form below ↓

Thank you! Your submission has been received and we will get back to you as soon as possible.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Meedoen als partner

De Circular Challenge is een accelerator-programma dat zich richt op het creëren van waardevolle producten uit bedrijfsafval, met een parallelle focus op een valide business model achter de opgeleverde prototypes.

De challenge duurt ongeveer 6 weken. Tijdens deze pressure cooker periode zullen teams – bestaande uit junior experts met multidisciplinaire achtergronden, van bedrijfsontwikkeling tot chemische technologie tot productontwerp – een haalbare bedrijfscase voor die afvalstromen ontwerpen, ontwikkelen en prototypen, waardoor afval in waarde wordt omgezet voor de partners. Voorbeelden van partners eerder die hebben deelgenomen zijn PwC, Sodexo, Gemeente Rotterdam, Gemeente Amsterdam Havenbedrijf Rotterdam, Woonstad, Achmea, Nationale Nederlanden, Waternet, Eigen Haard en Forbo.

Ervaring van deze partners uit de vorige vier edities leert dat deelname aan de Circular Challenge verschillende voordelen biedt:
• Tijdens de challenge komt uw bedrijf in contact met veelbelovende jonge high potentials.
• Gezamenlijk staan jullie aan de wieg van kansrijke startups en veelbelovende innovaties. Die zijn vaak economisch interessant voor uw en bijzonder mediageniek.
• De Challenge creëert intern draagvlak voor de circulaire economie en zorgt extern voor PR, bijvoorbeeld naar klanten.
• Bovendien zien we soms mooie en zelfs onverwachte connecties plaatsvinden met andere partners of potentiële afnemers/partners in de keten.

De Circular Challenge biedt u de kans om kennis te maken met de circulaire economie van de toekomst. Door binnen zes weken een product te ontwikkelen bewijzen ambitieuze studenten en young professionals dat het begrip afval bij het vuilnis kan. Wij zorgen dat het beste idee wordt doorontwikkeld tot een zelfstandige startup. De challenge wordt begeleid door circulaire pioniers, designers en financieel experts.

Meedoen? Mail met pieter@circularchallenge.nl.

Partners of this Circular Challenge