Bluecity Circular Challenge 2017

Tijdens de eerste BlueCity Circular Challenge gingen vier groepen studenten en young professionals op zoek naar een oplossing voor de reststromen van vier corporate partners, namelijk Gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, UPP en Stedin
Het doel van de BlueCity Circular Challenge is om een waardeloze reststroom om te zetten in een waardevol, commercieel interessant product. De vier teams hebben ieder een businessplan geschreven voor een circulaire onderneming. BlueRoof, het winnende team, is doorgegaan als circulaire start-up.

Challenges

Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard

Ontwikkel van het roostergoed dat door HHSK verzameld wordt een product dat een toegevoegde economische waarde heeft. Het product moet ingezet kunnen worden binnen de eigen bedrijfsvoering van HHSK.

UPP

UPP is een coalitie van vier groenvoorzieningsbedrijven verspreid over Nederland: Binder Groenprojecten, Hoek Hoveniers, Van de Haar en Van Helvoirt. De vier bedrijven hebben elkaar gevonden in het herdefiniëren van hun werk: niet langer is ‘groen’ het doel, maar een middel om te komen tot een gezonde stad, een leefbare omgeving of een duurzame woning. Hier hoort ook het omschakelen naar een circulaire bedrijfsvoering bij. De challenge van Upp is: Kies uit de lijst met reststromen één of meerdere reststromen en ontwikkel daar één product van.

Gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam heeft meer dan 10.000 medewerkers. Zij drinken gemiddeld 800 consumpties per persoon per jaar. Sinds kort is de gemeente overgestapt op papieren bekers. Het gaat om een kartonnen beker met een PE-coating (polyetheen). Per jaar worden meer dan 8.000.000 van deze bekers gebruikt. Ontwikkel uit de beker met PE-coating een nieuw product dat een toegevoegde economische waarde heeft. Bedenk hierbij ook een logistiek proces van inzameling en verwerking.

Stedin

Stedin is een grote Nederlandse netbeheerder. Stedin levert zelf geen elektriciteit of gas, maar is verantwoordelijk voor het transport hiervan. Stedin bedient ca. 2 miljoen klanten in onder andere Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Ontwikkel van de bakelieten elektriciteitsmeters een product dat een toegevoegde economische waarde heeft. Een voorwaarde daarbij is dat het product meerdere cycli moet meegaan: na de eerste levenscyclus van het product moet er een tweede en volgende cyclus mogelijk zijn. Het product hoeft niet ingezet te kunnen worden bij Stedin zelf. Twee denkrichtingen zijn:
1. Het bakeliet versnipperen en daar een product van maken.
2. De bakelieten meter in zijn geheel als basisproduct zien en op basis daarvan een product maken.

Sign up for the Circular Challenge

↓ fill out the form below ↓

Thank you! Your submission has been received and we will get back to you as soon as possible.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Meedoen als partner

De Circular Challenge is een accelerator-programma dat zich richt op het creëren van waardevolle producten uit bedrijfsafval, met een parallelle focus op een valide business model achter de opgeleverde prototypes.

De challenge duurt ongeveer 6 weken. Tijdens deze pressure cooker periode zullen teams – bestaande uit junior experts met multidisciplinaire achtergronden, van bedrijfsontwikkeling tot chemische technologie tot productontwerp – een haalbare bedrijfscase voor die afvalstromen ontwerpen, ontwikkelen en prototypen, waardoor afval in waarde wordt omgezet voor de partners. Voorbeelden van partners eerder die hebben deelgenomen zijn PwC, Sodexo, Gemeente Rotterdam, Gemeente Amsterdam Havenbedrijf Rotterdam, Woonstad, Achmea, Nationale Nederlanden, Waternet, Eigen Haard en Forbo.

Ervaring van deze partners uit de vorige vier edities leert dat deelname aan de Circular Challenge verschillende voordelen biedt:
• Tijdens de challenge komt uw bedrijf in contact met veelbelovende jonge high potentials.
• Gezamenlijk staan jullie aan de wieg van kansrijke startups en veelbelovende innovaties. Die zijn vaak economisch interessant voor uw en bijzonder mediageniek.
• De Challenge creëert intern draagvlak voor de circulaire economie en zorgt extern voor PR, bijvoorbeeld naar klanten.
• Bovendien zien we soms mooie en zelfs onverwachte connecties plaatsvinden met andere partners of potentiële afnemers/partners in de keten.

De Circular Challenge biedt u de kans om kennis te maken met de circulaire economie van de toekomst. Door binnen zes weken een product te ontwikkelen bewijzen ambitieuze studenten en young professionals dat het begrip afval bij het vuilnis kan. Wij zorgen dat het beste idee wordt doorontwikkeld tot een zelfstandige startup. De challenge wordt begeleid door circulaire pioniers, designers en financieel experts.

Meedoen? Mail met pieter@circularchallenge.nl.

Partners of this Circular Challenge