Plastic Design Challenge 2018

Deze Challenge was voor het eerst gericht op één enkele afvalstroom, plastic en onderdeel van het grotere Plastic Playground project. Dat weerhield de teams er niet van wederom met slimme, innovatieve en haalbare ideeën te komen. De winnaar van de Challenge, Plastic Playground, is met behulp van een opdracht voor Rijkswatersstaat en het Rotterdams Studenten Corps, doorgestart als serieuze startup, terwijl het team van Sodexo nu aan de slag is met de productie van de eerste circulaire dienbladen. Ook het team van PWC, Plastic Rebound, bekijkt nu met PWC hoe ze hun product verder kunnen vermarkten. Daarmee leidt deze challenge bijna direct na de challenge al tot verdieping van de circulaire economie op 3 van de 4 challenges.

Challenges

Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam wil een systeem bieden voor alle stappen in de afvalketen: niet alleen het inzamelen van plastic, maar ook het afvoeren, verwerken en hergebruiken. Zo wordt er 300.000 ton kapotte visnetten opgeslagen in de haven, opgehaald uit de zee. De challenge: ontwerp en maak een product dat door het Havenbedrijf Rotterdam ingezet kan worden in de dagelijkse operatie van het Havenbedrijf. Het product moet gemaakt zijn visnetten van HDPE uit de haven van Rotterdam.

PWC

De medewerkers van PwC zorgen op de kantoren voor een diverse plastic stroom, bijvoorbeeld boterhamzakjes en verpakkingen. Het is vooral lastig om voor de dunne, zachte plastics een goede herbestemming te vinden. Ontwerp en maak een product gemaakt van zachte plastics afkomstig uit het kantoorafval van PwC.

Gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam is onder andere verantwoordelijk voor het inzamelen van afval van ruim 640.000 Rotterdammers. Dit huishoudelijk afval bestaat voor een deel uit allerlei soorten plastic. Van boterhamzakjes tot vleesverpakkingen en van wattenstaafjes tot wegwerpflesjes. Ontwerp en maak een product waar een grote vraag naar is en die ingezet kan worden in de Rotterdamse openbare ruimte of de weg- en waterbouw. Het product moet gemaakt zijn van plastics die door Van Scherpenzeel uit het Rotterdamse huisafval worden gescheiden, maar niet worden gerecycled.

Sodexo

Sodexo kom je tegen bij grote en kleinere bedrijven, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, overheidsgebouwen en zelfs boorplatforms. In haar restaurants werkt Sodexo naar het elimineren van plastic afval. Tegelijkertijd heeft Sodexo het voorkomen van voedselverspilling hoog in het vaandel staan. En soms bijten deze twee doelstellingen elkaar: individueel verpakte plakjes kaas zijn langer houdbaar en zorgen voor minder voedselverspilling dan een groot blok kaas. En salades zijn langer houdbaar met plastic folie als afdekking.Ontwerp en maak een product dat voedselverspilling tegengaat in de bedrijfscatering van Sodexo bij UWV. Het product moet gemaakt zijn van plastic afval uit de cateringdienstverlening en schaalbaar zijn naar andere cateringlocaties van Sodexo.

Sign up for the Circular Challenge

↓ fill out the form below ↓

Thank you! Your submission has been received and we will get back to you as soon as possible.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Meedoen als partner

De Circular Challenge is een accelerator-programma dat zich richt op het creëren van waardevolle producten uit bedrijfsafval, met een parallelle focus op een valide business model achter de opgeleverde prototypes.

De challenge duurt ongeveer 6 weken. Tijdens deze pressure cooker periode zullen teams – bestaande uit junior experts met multidisciplinaire achtergronden, van bedrijfsontwikkeling tot chemische technologie tot productontwerp – een haalbare bedrijfscase voor die afvalstromen ontwerpen, ontwikkelen en prototypen, waardoor afval in waarde wordt omgezet voor de partners. Voorbeelden van partners eerder die hebben deelgenomen zijn PwC, Sodexo, Gemeente Rotterdam, Gemeente Amsterdam Havenbedrijf Rotterdam, Woonstad, Achmea, Nationale Nederlanden, Waternet, Eigen Haard en Forbo.

Ervaring van deze partners uit de vorige vier edities leert dat deelname aan de Circular Challenge verschillende voordelen biedt:
• Tijdens de challenge komt uw bedrijf in contact met veelbelovende jonge high potentials.
• Gezamenlijk staan jullie aan de wieg van kansrijke startups en veelbelovende innovaties. Die zijn vaak economisch interessant voor uw en bijzonder mediageniek.
• De Challenge creëert intern draagvlak voor de circulaire economie en zorgt extern voor PR, bijvoorbeeld naar klanten.
• Bovendien zien we soms mooie en zelfs onverwachte connecties plaatsvinden met andere partners of potentiële afnemers/partners in de keten.

De Circular Challenge biedt u de kans om kennis te maken met de circulaire economie van de toekomst. Door binnen zes weken een product te ontwikkelen bewijzen ambitieuze studenten en young professionals dat het begrip afval bij het vuilnis kan. Wij zorgen dat het beste idee wordt doorontwikkeld tot een zelfstandige startup. De challenge wordt begeleid door circulaire pioniers, designers en financieel experts.

Meedoen? Mail met pieter@circularchallenge.nl.

Partners of this Circular Challenge