Eindhoven Circular Challenge 2019

Vier organisaties en vier teams voor vier uitdagende reststromen tijdens deze eerste editie van de Eindhoven Circular Challenge. Na een intenstief traject van zes weken kwam één winnaar uit de bus: team-Cellulose Factory (Catharina Ziekenhuis)!

Tijdens de Eindhoven Circular Challenge 2019 gingen multidisciplinaire teams van high potentials in zes weken aan de slag met een 'waardeloze' reststroom van Catharina Ziekenhuis (residu uit Pharmafilter), gemeente Eindhoven (niet-organische reststroom van afvalverwerk Cure), Archipel Zorggroep (incontinentiemateriaal) en Woonbedrijf/ Baetsen (gasbeton). Locatie: BioArt Laboratories in de Eindhovense bossen.

De Eindhoven Circular Challenge startte op 9 november met een kick-off, waar de bedrijven zich presenteerden en filosoof Lisa Doeland een bespiegeling gaf op het 'monster dat afval heet'. In de weken erna ontwikkelden de teams verschillende oplossingsrichtingen, om vervolgens één oplossing uit te werken tot een businesscase en prototype. Gedurende het traject zijn de teams begeleid door onder andere uitvinder Eibert Draisma, ontwerper Lizanne Dirkx, circular entrepeneur Jonas Martens en Rabobankiers Paul Veendrick en Michel Vedder.

Maandag 16 december vond de Grande Finale plaats. Tijdens deze drukbezochte avond pitchten de teams hun oplossingen en waren ook de prototypes te bewonden. De vakjury bestond uit wethouder Rik Thijs van Eindhoven, Jalila Essaïdi (directeur BioArt Laboratories), Antoine Heideveld (directeur Het Groene Brein) en Sabine Biesheuvel (directeur BlueCity). De prijs? Een circulair kunstwerk door kunstenaar Pleun Moons en een natraject, met daarbij begeleiding door Circular Challenge en een plek bij BioArt Lab om het product door te ontwikkelen.

Na wijs beraad riep de jury uiteindelijk team-Cellulose Factory uit tot de winnaar. Dit team is aan de slag gegaan met het residu dat overblijft in het Pharmafilter van Catharina Ziekenhuis. Het Pharmafilter zuivert het ziekenhuis-afval, zodat dit niet verzegeld hoeft te worden afgevoerd, maar 'gewoon afval' wordt. In het filter blijft een residu achter dat voor een groot deel uit cellulose bestaat. Het team combineert de cellulose met een bio-afbreekbare binder en perst dit vervolgens tot een nierschaal, één van de meest gebruikte artikelen in een ziekenhuis. Zo wordt het afval van Catharina Ziekenhuis on site in de Cellulose Factory verwerkt tot een veelgebruikt artikel in het ziekenhuis zelf.

Team-Woonbedrijf/ Baetsen had gasbeton als reststroom, een materiaal dat geweldige eigenschappen heeft (licht, sterk) en ook een nadeel: het lekt sulfaat. Het team heeft dit nadeel ingezet als kracht voor hun product en maakt een daklaag voor groene daken. Planten groeien immers goed op sulfaat!

Team-gemeente Rotterdam is aan de slag gegaan met plastics die overblijven bij afvalverwerker Cure. Op basis van een mono-plastic hebben zij een Eindhovense variant op het Amsterdammertje gemaakt: de Nog. De Nog is lichtgevend, gemaakt van Eindhovens plastic afval en zorgt letterlijk voor de zichtbaarheid van het plastic-probleem naar Eindhovenaren toe.

Team-Archipel Zorggroep had de ontzettend lastige reststroom incontinentiemateriaal. Het team heeft een biologisch afbreekbaar alternatief voor incontinentiemateriaal ontwikkeld die beter draagt, mooier eruit ziet en circulair is. Uiteindelijk kan op basis van dit gebruikte incontinentiemateriaal vruchtbare aarde worden gemaakt.

Sign up for the Circular Challenge

↓ fill out the form below ↓

Thank you! Your submission has been received and we will get back to you as soon as possible.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Meedoen als partner

De Circular Challenge is een accelerator-programma dat zich richt op het creëren van waardevolle producten uit bedrijfsafval, met een parallelle focus op een valide business model achter de opgeleverde prototypes.

De challenge duurt ongeveer 6 weken. Tijdens deze pressure cooker periode zullen teams – bestaande uit junior experts met multidisciplinaire achtergronden, van bedrijfsontwikkeling tot chemische technologie tot productontwerp – een haalbare bedrijfscase voor die afvalstromen ontwerpen, ontwikkelen en prototypen, waardoor afval in waarde wordt omgezet voor de partners. Voorbeelden van partners eerder die hebben deelgenomen zijn PwC, Sodexo, Gemeente Rotterdam, Gemeente Amsterdam Havenbedrijf Rotterdam, Woonstad, Achmea, Nationale Nederlanden, Waternet, Eigen Haard en Forbo.

Ervaring van deze partners uit de vorige vier edities leert dat deelname aan de Circular Challenge verschillende voordelen biedt:
• Tijdens de challenge komt uw bedrijf in contact met veelbelovende jonge high potentials.
• Gezamenlijk staan jullie aan de wieg van kansrijke startups en veelbelovende innovaties. Die zijn vaak economisch interessant voor uw en bijzonder mediageniek.
• De Challenge creëert intern draagvlak voor de circulaire economie en zorgt extern voor PR, bijvoorbeeld naar klanten.
• Bovendien zien we soms mooie en zelfs onverwachte connecties plaatsvinden met andere partners of potentiële afnemers/partners in de keten.

De Circular Challenge biedt u de kans om kennis te maken met de circulaire economie van de toekomst. Door binnen zes weken een product te ontwikkelen bewijzen ambitieuze studenten en young professionals dat het begrip afval bij het vuilnis kan. Wij zorgen dat het beste idee wordt doorontwikkeld tot een zelfstandige startup. De challenge wordt begeleid door circulaire pioniers, designers en financieel experts.

Meedoen? Mail met pieter@circularchallenge.nl.

Partners of this Circular Challenge