prototype

2015

Larven Lovers

Artis produceert jaarlijks zo’n 628 kiloton aan mest en 72 kiloton keukenafval. Volgens het team zou dit genoeg moeten zijn voor de productie van zo’n 230 ton aan meelwormen met een ruw geschatte waarde van een miljoen euro. Met dit idee zou Artis op jaarbasis miljoenen kunnen besparen op dierenvoeding. Aan de educatiezijde van dit idee hebben de studenten ook gedacht. Hiervoor hadden zij het ‘larvenhotel’ bedacht in de vorm van een kweekopstelling. Hiermee zou Artis haar bezoekers kunnen inlichten over hoe zij de larven inzetten en welke mogelijkheden er nog meer zijn voor de larven.

ALLE RESULTATEN